Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace pro realizaci, zpracovaná dle platných norem a předpisů po prohlídce objektu a konzultacích se zákazníkem je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení.

Bezpečnostní projekt pro objekty používané k nakládání s utajovanými skutečnostmi je zpracován v souladu se zákonem o ochraně utajovaných skutečností. Program pravidelného vzdělávání našich projektantů zajišťuje progresivní řešení projektů s uplatněním nejnovějších technologií a špičkových komponentů.

  • Spolehlivost
  • Bezpečnost
  • Servis
  • Moderní nástroje
  • Certifikace
  • Práce od A do Z
Naše služby
Finanční úřady
FVE v rámci ČR, SR - 23 objektů >40MWp
LOM TRADE Praha s. p.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Městský úřad Hodonín
LCJ, JIPOCAR, LOGISTICKÉ CENTRUM D1 - Jihlava
Železárny Veselí
Zimní stadion Hodonín
VTÚPV Vyškov
Věznice ČR