Revize

Revize

Revize

Po instalaci systému je celý systém překontrolován našimi revizními techniky. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva.

Po dobu životnosti systémů jsou prováděny pravidelné revize a prohlídky zařízení.

  • Spolehlivost
  • Bezpečnost
  • Servis
  • Moderní nástroje
  • Certifikace
  • Práce od A do Z
Naše služby
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
IAC Group Hodonín
Nemocnice Blansko
Apartmány Horní Mísečky
Plavecký bazén Klišé Ústí nad Labem
AŽD Praha, s.r.o.
Hemodialyzační centrum Bulovka
Bytový Dům Beroun
Správa železniční dopravní cesty
Elektrárna Dětmarovice